Fotowedstrijd Jeugd Rode Kruis Bilzen

De leerlingen en leerkrachten uit 2MN hebben meegedaan aan de fotowedstrijd van het Jeugd Rode Kruis. Zij wonnen alvast een bezoekje van de ziekenwagen, maar het kan nog beter. Like hun foto op de Facebookpagina van het Jeugd Rode Kruis en wie weet…

 

Advertenties

Sportclub@school

Op woensdag 19 september kwamen heel wat leerlingen uit onze school in hun sportoutfit naar school. Je kan zien dan er toch wel veel sportievelingen zijn!

Klassen schooljaar 2018 – 2019

Beste ouders

Hierbij willen we jullie extra informatie geven over de klasindeling.

Voor de kleuters opteren we voor 2 startersgroepen van 2,5/3-jarigen. Zo kunnen we in kleine groepjes starten met de jongste kinderen. Ook kunnen we de instroom tijdens het schooljaar goed verdelen. Daarnaast kiezen we bewust voor 3 groepen met 4- en 5-jarigen. Kinderen leren veel van en met elkaar. Dat willen we graag zo versterken. Bovendien zetten we met alle kleuters in op binnen en buiten leren en spelen. Voorlopig gebruiken we hiervoor nog onze bestaande speelplaats en de bosklas voor de 5-jarige kleuters. We voorzien de aanleg van een uitdagende en groene speelplaats voor de kleuters en mogelijkheden om het bos naar school te verhuizen ;-). Spannende toekomstplannen!

In het lager kijken we naar de ontwikkeling van de kinderen. We streven naar een goede verdeling van de kinderen zodat we 2 gelijkwaardige groepen hebben: niet één “sterke” klas en één “zwakke” klas maar 2 gelijke klassen met kinderen die volop ontwikkelen volgens hun eigen tempo + een goede verdeling van meisjes en jongens. We houden ook rekening met de voorkeur die de kinderen zelf hebben doorgegeven.

Mocht u nog vragen hebben in verband met de verdelingen die de juffen en meesters samen met de zorgcoördinator hebben opgesteld, dan kunt u dit deze week met de leerkracht bespreken.

Het schoolbestuur beslist welke tijdelijke leerkrachten in welke scholen werken en dat is nu nog niet bekend. Van zodra we dit weten, vullen we de lijsten aan met de namen van de juffen en meesters.

Hierbij vindt u onze klaslijsten voor volgend schooljaar.

Klasindeling Kleuteronderwijs

Klasindeling Lager Onderwijs

Antwoorden op veelgestelde vragen bij de klasindeling